Themadag Oplassen

Donderdag 29 september 2016
Certilas Nederland BV

Na groot enthousiasme van de bezoekers van de vorige editie van de themadag Oplassen,
organiseren wij dit jaar wederom een middag in het kader van de strijd tegen slijtage en corrosie.
Deze middag vindt plaats op 29 september a.s. in het Welding Solution Center. Graag nodigen
wij u hiervoor uit!

Wat kunt u verwachten op deze middag?

Ko Buijs, metaalkundige bij Innomet B.V. zal op deze middag spreken over een niet alledaags
lasonderwerp, namelijk het lassen met behulp van explosieven in een vacuüm opgeving. Dit is
een variant op het kouddruklasproces dat tot bijzondere mogelijkheden kan leiden. Omdat de
temperatuur tijdens dit lasproces nauwelijks stijgt, zullen de te lassen metalen hun oorspronkelijke eigenschappen behouden. Het wordt primair toegepast met als doel om verschillende metalen met
elkaar metallisch te verbinden. Zelfs lasverbindingen die met het normale thermische lasproces
niet aan elkaar te verbinden zijn, kunnen probleemloos een perfecte lasverbinding vormen.

Voorbeelden hiervan zijn het lasssen van titanium, zirkonium of aluminium aan koolstofstaal of roestvast staal. Tijdens de lezing wordt ingegaan en getoond hoe dit lasproces in de prakijk verloopt en wat er nu eigenlijk gebeurt om tot een metallische binding te komen. Ook zal benadrukt worden hoezeer men met explosief lassen tot besparingen kan komen.

In een volgende presentatie van Satya Kondapalli, hoofd R&D bij ITW Welding/Stein GmbH kunt u uw kennis over slijtage- en corrosiemechanismen updaten.

Na de presentaties wordt een bezoek gebracht aan het Welding Solution Center waar diverse live-demonstraties worden gegeven gerelateerd aan het thema.

 

Programma:
13.00 u. Inloop met koffie/thee
13.30 u. Presentatie Certilas (Mark van Haren)
13.45 u. Presentatie "Explosielassen" (Ko Buijs)
14.45 u. Korte pauze
15.00 u. Presentatie "S
lijtage- en corrosiemechanisme" (Satya Kondapalli)
16.00 u. Korte pauze
16.15 u. Rondleiding
16.45 u. Live-demonstraties Welding Solution Center
18.30 u. Afsluiting met hapje en drankje in bar/lounge

Kortom, een interessante dag voor onder andere mensen uit de baggerindustrie, grondverzet, aannemersbranche en weg- en waterbouw om nieuwe mogelijkheden te ontdekken in de strijd tegen alle vormen van slijtage. Wilt u deelnemen? Meld u zich dan uiterlijk 20 september 2016 aan door een mail te sturen naar j.kemperman@certilas.nl

Deelnemers aan deze bijeenkomst ontvangen een deelnameverkaring waarmee u aan kunt tonen uw kennis op peil te houden ten behoeve van verlenging van uw NIL-certificaat.

We hopen u te mogen ontmoeten op 29 september!