Themadag "Laseconomie"

Dinsdag 26 januari 2016
Certilas Nederland B.V.

Dit jaar zullen er wederom een aantal interessante themadagen georganiseerd worden in
ons Welding Solution Center. We trappen af met een themadag "Laseconomie" op dinsdag

26 januari a.s. We nodigen u hier graag voor uit!

Tijdens deze themadag komen optimale proceskeuzes en verbindingstechnieken, die een
hogere productiviteit in combinatie met een lager foutpercentage en lagere totale laskosten
bij het lassen kunnen bewerkstelligen, uitvoerig aan bod.

Het onderbouwen van investeringen voor een economischere procesvariant, mogelijkerwijs
in combinatie met positionering, mechanisering, automatisering en/of robotisering is daarbij
een belangrijk aspect. Daarnaast biedt een aantal productiemonitoringsystemen de mogelijk-
heid om te komen tot een verbeterde bedrijfsvoering. De verstrekte informatie biedt de las-
industrie een actueel overzicht en mogelijkheden om haar concurrentiepositie te verbeteren
en een sterke positie voor de toekomst zeker te stellen.

Uiteraard wordt er aansluitend een bezoek gebracht aan het Welding Solution Center, waar-
bij u onder meer het volgende in de praktijk te zien krijgt:

- Virtueel lassen in een 3D-omgeving;
- Sneller voorverwarmen middels inductie;
- Verschillen in booggedrag waarbij gestart wordt in een Argon boog, overgaand in een ArCo2
   mengsel en eindigt met 100% CO2 en het verschil tussen 80/20 en 92/8...met welk gas haalt
   u de hoogste lassnelheid?
- SpeedPulse en SpeedArc: tot wel 48% sneller lassen!
- 2,5 keer sneller lassen in verticaal opgaande (PF) positie
- Uitvoering van een rein lasmetaaltest op de robot conform EN 1597, waarbij alle parameters
   gelogd worden in de cloud met KAS-3 (waardoor variabelen van de handlasser uitgesloten
   worden)
- En nog vele andere productieverhogende processen!

 

Programma:
13.00 u. Ontvangst
13.30 u. Presentatie Certilas
13.45 u. Demonstraties Welding Solution Center
15.45 u. Rondleiding gebouw Certilas Nederland bv
16.00 u. Korte pauze
16.15 u.
Seminar "Productiviteit- en efficiencyverhoging bij het lassen van staal" 
                door Henk van Zijl (BSc. Metallurgy/ESSA/IWE)
16.45 u. Korte pauze
17.00 u. Vervolg seminar
"Productiviteit- en efficiencyverhoging bij het lassen van staal"
17.30 u. Afsluiting met hapje en drankje

Voor meer informatie over onze exposanten, klikt u op bijgaande link:
http://www.certilas.nl/nl/content/het-beste-wat-de-lastechniek-te-bieden-heeft

Deze themadag wordt georganiseerd door Certilas Nederland bv en haar exposanten.
Wilt u deelnemen? Stuur dan een mail aan j.kemperman@certilas.nl.
U kunt uiteraard een collega/relatie meenemen. Graag ontvangen wij
dan bij uw aanmelding ook de contactgegevens van deze persoon.